VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków

VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Krakowie, w dniach 18-20.04.2018.

Gospodarzem spotkania była Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Nagrody:

Za najlepsze prezentacje Komitet Naukowy Konferencji uznał (wg kolejności przedstawiania), ex aequo:

Zmiany ultrastrukturalne w skrzelach ryb jako wskaźnik zanieczyszczenia wód wygłoszoną przez Hannę Lutnicką z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Nowopojawiające się zanieczyszczenia organiczne w odciekach składowiskowych i wodach gruntowych wygłoszoną przez Justynę Kapelewską z Uniwersytetu w Białymstoku

Opakowania produktów żywnościowych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia związkami endokrynnie czynnymi wygłoszoną przez Błażeja Kudłaka z Politechniki Gdańskiej

Wykorzystanie metod bioindykacyjnych w monitoringu europejskim, regionalnym i lokalnym - wyniki kilkudziesięciu lat badań poziomu metali ciężkich w środowisku wygłoszoną przez Barbarę Godzik z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. 

Za najlepszy e-plakat uczestnicy Konferencji uznali: 

Wykorzystanie testu Phytotoxkit i Rapidtoxkit F w ocenie toksyczności osadów dennych wygłoszony przez Magdalenę Szarą z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w Konferencji i w panelu dyskusyjnym w sesji "Nowe zagorżenia" wraz z przedstawicielami przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z Gniezna, Krakowa, Lublina, Nowego Sącza, Poznania i Warszawy.

Zdjęcia dostępne są pod linkiem https://www.dropbox.com/sh/z7iw21paq8jsohp/AABU8guu36HSXV0y-e82eaxya?dl=0

Streszczenia prezentacji i e-posterów są dostępne w zakładce Publikacje.

Miejsce następnej, IX Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej to Poznań.

Zapraszamy!

 

Patronaty honorowe konferencji KKB-8:

                      

Główny Inspektor Sanitarny

Patronaty konferencji KKB-8: 

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

 

  

 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Mgr Paweł Ciećko

Wspierają konferencję: 

                                                                      

Patronat medialny: