Uczetnicy VI KKB
Szczecin, 2016
Przywitanie
Szczecin, 2016
Przywitanie
Szczecin, 2016
Przywitanie
Szczecin, 2016

VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Szczecinie, w dniach 20-22.04.2016.

Gospodarzem spotkania był Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nagrody:

Za najlepszą prezentację uczestnicy Konferencji uznali:

Praktyczne zastosowanie testów toksyczności ostrej do szybkiej oceny stanu środowiska w działalności WIOŚ Katowice wygłoszoną przez Waldemara Dudę z WIOŚ Katowice, Delegatura w Częstochowie.

Za najlepszy e-plakat uczestnicy Konferencji uznali:

Ocena toksycznosci wody na różnych etapach uzdatniania przy zastosowaniu testu Microtox wygłoszony przez Martę Pogorzelec z Zakładu Biologii Sanitarnej i Ekotechniki Politechniki Wrocławskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Link do zdjęć dostępny jest w zakładce Fotogaleria

Streszczenia prezentacji i posterów są dostępne w zakładce Publikacje. Poniżej dostępne są pełne wersje referatów zamawianych:

- Allelochemikalia w oddziaływaniach pomiędzy organizmami - prof. Piotr Wieczorek

- Mikroorganizmy jako bioindykatory środowiskowe: od badań tradycyjnych do molekularnych - dr hab. Grażyna Płaza, prof IETU

 

VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbędzie się w 2017 roku we Wrocławiu. Informacje dotyczące VII edycji Konferencji będą sukcesywnie uzupełniane.

 

VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna kontynuuje tradycję poprzednich edycji (2016-Szczecin, 2015 – Lublin, 2014 – Olsztyn, 2013 – Łódź, 2012 – Łódź, 2011 – Puławy) i ma na celu umożliwienie użytkownikom systemów bioindykacyjnych prezentację wyników badań, dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Zapraszamy analityków z ośrodków naukowych i instytutów badawczych, inspektorów ochrony środowiska oraz przedstawicieli laboratoriów przemysłowych odpowiedzialnych za jakość wody i ścieków.

Wiodącymi tematami spotkania będą: bioindykacja, biotesty, oznaczanie toksyczności, aspekty metodologiczne i teoretyczne, wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej, markery genetyczne we wczesnym ostrzeganiu przed zagrożeniem, wykorzystanie badań toksyczności i genotoksyczności w badaniach środowiskowych i nie tylko, zastosowania w/w systemów w obszarze praktycznej analizy i oceny toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej, powietrza oraz wykorzystanie dla potrzeb monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, gleby, środowiska i oceny ryzyka środowiskowego, prawo środowiskowe pod kątem wykorzystania metod bioindykacyjnych, administracyjne postrzeganie wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów, dobrostan środowiska wodnego i glebowego.

 

VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” organizowana jest przez:

  • Politechnikę Wrocławską, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki
  • Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Toksykologii Środowiska
  • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi
  • TIGRET Sp. z o.o.

 

Miejsce konferencji

Zostanie podane w terminie późniejszym.

Praktyczne szkolenie

W czasie trwania konferencji istnieje możliwość zorganizowania dla zainteresowanych osób praktycznego szkolenia oceny toksyczności środowiskowej. Zaprezentowane będą systemy: Microtox, Daphtoxkit, Algaltoxkit, Phytotoxkit, DeltaTox, Rapidtoxkit, DeltaTox. Termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym.

UWAGA: Szkolenie odbędzie się jeśli liczba zgłoszeń przekroczy 6. Maksymalna liczba uczestników: 12. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs na najlepszą prezentację i e-plakat

W ramach konferencji odbędzie się konkurs na najlepszy komunikat i e-plakat. Przewidziane są nagrody. Na komunikat głosuje Komitet Naukowy, na e-plakat głosują wszyscy uczestnicy konferencji.

Publikacje artykułów

Patron Medialny, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, informuje o możliwości opublikowania artykułów w czasopiśmie „Technologia wody” (5 pkt. wg listy B MNiSzW) według zasad obowiązujących w redakcji.

Organizatorzy umożliwiają również opublikowanie artykułów w formie elektronicznej, na stronie internetowej Organizatorów.

Organizatorzy pracują nad innymi możliwościami publikacji, które zostaną przedstawione w odpowiednim terminie.

Zakwaterowanie

Uczestnicy dokonują rezerwacji i opłat noclegów we własnym zakresie.

Organizatorzy zaproponują hotele bliżej terminu konferencji.

Patron honorowy KKB-6:

 

Patroni konferencji KKB-6: 

                                

    JM Rektor                                                                            Dziekan
    Zachodniopomorskiego                                                   Wydziału
    Uniwersytetu                                                                      Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
    Technologicznego w Szczecinie                                       ZUT w Szczecinie
    Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki                     Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

 

Sponsorzy konferencji KKB-6:

                          

Patroni medialni: