Uczetnicy VI KKB
Szczecin, 2016
Przywitanie
Szczecin, 2016
Przywitanie
Szczecin, 2016
Przywitanie
Szczecin, 2016

VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbędzie się w dniach 31.05 - 02.06.2017 roku we Wrocławiu.

Gospodarzem spotkania będzie Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

 VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna kontynuuje tradycję poprzednich edycji (2016-Szczecin, 2015 – Lublin, 2014 – Olsztyn, 2013 – Łódź, 2012 – Łódź, 2011 – Puławy) i ma na celu umożliwienie użytkownikom systemów bioindykacyjnych prezentację wyników badań, dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Zapraszamy analityków z ośrodków naukowych i instytutów badawczych, inspektorów ochrony środowiska oraz przedstawicieli laboratoriów przemysłowych odpowiedzialnych za jakość wody i ścieków.

Wiodącymi tematami spotkania będą: bioindykacja, biotesty, oznaczanie toksyczności, aspekty metodologiczne i teoretyczne, wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej, markery genetyczne we wczesnym ostrzeganiu przed zagrożeniem, wykorzystanie badań toksyczności i genotoksyczności w badaniach środowiskowych i nie tylko, zastosowania w/w systemów w obszarze praktycznej analizy i oceny toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej, powietrza oraz wykorzystanie dla potrzeb monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, gleby, środowiska i oceny ryzyka środowiskowego, prawo środowiskowe pod kątem wykorzystania metod bioindykacyjnych, administracyjne postrzeganie wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów, dobrostan środowiska wodnego i glebowego.

 

VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” organizowana jest przez:

  • Politechnikę Wrocławską, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki
  • Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Toksykologii Środowiska
  • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi
  • TIGRET Sp. z o.o.

 

Miejsce konferencji

Hotel InVite, Ul. Hubska 54, 50-502 Wrocław (www.hotelinvite.com.pl)

 

Praktyczne szkolenie

W czasie trwania konferencji istnieje możliwość zorganizowania dla zainteresowanych osób praktycznego szkolenia oceny toksyczności środowiskowej. Zaprezentowane będą systemy: Microtox, Daphtoxkit, Algaltoxkit, Phytotoxkit, DeltaTox, Rapidtoxkit, Lumitester. Termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym.

UWAGA: Szkolenie odbędzie się jeśli liczba zgłoszeń przekroczy 6. Maksymalna liczba uczestników: 12. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs na najlepszą prezentację i e-plakat

W ramach konferencji odbędzie się konkurs na najlepszy komunikat i e-plakat. Przewidziane są nagrody. Na komunikat głosuje Komitet Naukowy, na e-plakat głosują wszyscy uczestnicy konferencji.

 

Publikacje artykułów

Organizatorzy zapraszają do publikacji artykułów w formie monografii, z nadanym numerem ISBN, w wersji elektronicznej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej. Liczba punktów wynosi 2,5 pkt. wg listy B MNiSzW.

Patron Medialny, Wydawnictwo Seidel-Przywecki informuje o możliwości opublikowania artykułów w czasopiśmie „Technologia wody” (5 pkt. wg listy B MNiSzW) według zasad obowiązujących w redakcji.

 

Zakwaterowanie

Uczestnicy dokonują rezerwacji i opłat noclegów we własnym zakresie.

Patronaty honorowe konferencji KKB-7:

                  

 

Patronaty konferencji KKB-7: 

JM Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. nadzw. PWr

 

Wspierają konferencję: 

                          

Patronat medialny: