VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków

IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

„Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”

Poznań, 08-10 kwietnia 2019

Cel i zakres konferencji

IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna już od kilku lat stanowi forum wymiany doświadczeń oraz umożliwia prezentację najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z wykorzystaniem metod biologicznych w ocenie stanu różnych elementów środowiska (wody, gleby i powietrza). Tematyka konferencji pozwala na integrację środowisk naukowych zainteresowanych bioindykacją oraz praktyków wykorzystujących metody bioindykacyjne. Zaproszenie kierujemy do ośrodków naukowych i instytutów badawczych, instytucji związanych z ochroną środowiska, a także przedstawicieli przemysłu odpowiedzialnych za jakość wody i ścieków.

Proponowana tematyka konferencji:

 • Praktyczne wykorzystanie metod i systemów biologicznych w analizie i ocenie jakości środowiska wodnego, glebowego i powietrza
  • Bioindykacja, biotesty, aspekty metodologiczne i teoretyczne
  • Biologiczne i chemiczne ujęcie kompleksowej oceny stanu środowiska
 • Identyfikacja zagrożeń w glebie, wodzie i powietrzu
  • Ocena toksyczności substancji chemicznych
  • Ocena toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów, gleby i powietrza
  • Wykorzystanie metod biologicznych w monitoringu jakości gleby, powietrza oraz wody przeznaczonej do spożycia
 • Wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach środowiskowych
  • Oznaczanie genotoksyczności i mutagenności
  • Oznaczanie aktywności hormonalnej
  • Oznaczanie aktywności enzymatycznej
 • Ocena ryzyka środowiskowego
  • Analiza i ocena ryzyka ekologicznego
  • Analiza ryzyka dla zdrowia ludzi
  • Administracyjne postrzeganie wykorzystywania metod biologicznych i biotestów
  • Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem
  • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
 • Dobrostan środowiska wodnego, glebowego i powietrza

Organizatorzy konferencji przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych (15 minut + 5 minut dyskusji) oraz e-plakatów (wyłącznie w formie elektronicznej, tzw. Krótkie doniesienia. UWAGA: Krótkie doniesienie składa się z 4 slajdów: cel-metoda-wyniki-wnioski). Czas prezentacji e-plakatu: 5 minut.

Streszczenia wystąpień i e-plakatów wraz ze szczegółowym programem konferencji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Miejsce i data konferencji

Poznań, 08-10.04.2019 roku.

Konferencja odbędzie się w hotelu MODERNO (www.hotelmoderno.pl), ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań, tel. 61 6646666.

 

Więcej szczegółów dostępnych jest w KOMUNIKACIE NR 1.

Zapraszamy do udziału.

Komitet Organizacyjny

IX Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej

Patronaty honorowe konferencji KKB-9:

Logo PIS       
              

Patronaty konferencji KKB-9: 

                                                                        LogoPP    PP WTCh

 

Komisja "Gleba a Zdrowie Czlowieka"            Politechnika Poznańska

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze              Wydział Technologii

                                                                              Chemicznej


Wspierają konferencję: 

                                                                   

Patronat medialny: