VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków

Prof. Dr hab. Barbara Adomas
Prof. Dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach
Prof. Dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek
Prof. Dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki

Prof. Dr hab. Teodora M. Traczewska
Prof. Dr hab. Lidia Wolska
Dr hab. Aleksander Astel, prof. AP
Dr hab. inż. Joanna Kalka
Dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS
Dr hab. Inż. Katarzyna Piekarska, prof. nadzw.
Dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM
Dr hab. Grażyna Płaza, prof. IETU
Dr hab. Anna Sierosławska
Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. ZUT
Dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł, prof. nadzw.
Dr Agnieszka Bednarska
Dr inż. Agnieszka Klimkowicz-Pawlas

Patronaty honorowe konferencji KKB-8:

                  

 

Patronaty konferencji KKB-8: 

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

 

  

 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Mgr Paweł Ciećko

Wspierają konferencję: 

                                                                      

Patronat medialny: