IX KKB
Poznań 08-10.04.2019.
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019
Prof. Dr hab. Barbara Adomas
Prof. Dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach
Prof. Dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek
Prof. Dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki
Prof. Dr hab. Grażyna Płaza
Prof. Dr hab. Teodora M. Traczewska
Prof. Dr hab. inż. Adam Voelkel
Prof. Dr hab. Lidia Wolska
Prof. Dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł
Dr hab. Aleksander Astel, prof. AP
Dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN
Dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
Dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. PP
Dr hab. inż. Joanna Kalka
Dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS
Dr hab. Inż. Katarzyna Piekarska, prof. nadzw.
Dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM
Dr hab. Anna Sierosławska
Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. ZUT
Dr inż. Agnieszka Klimkowicz-Pawlas

Patronaty honorowe konferencji KKB-9:

 

Logo PIS       Główny Inspektor Sanitarny

LogoPP                         LogoPP 

                                                                    PP WTCh

  JM Rektor                                              Dziekan

  Politechniki Poznańskiej                    Wydziału Technologii Chmicznej

  Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski     Politechniki Poznańskiej

                                                              Prof. dr hab. inż. Krzysztof Alejski

Patronaty konferencji KKB-9: 

                                                                        

 Komisja "Gleba a Zdrowie Czlowieka"           

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze            


Sponsorzy wspierający konferencję: 

   Logotyp         

Patronat medialny: