VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
Prof. Dr hab. Barbara Adomas
Prof. Dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach
Prof. Dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek
Prof. Dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki
Prof. Dr hab. Grażyna Płaza
Prof. Dr hab. Teodora M. Traczewska
Prof. Dr hab. Lidia Wolska
Prof. Dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł
Dr hab. Aleksander Astel, prof. AP
Dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN
Dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
Dr hab. inż. Joanna Kalka
Dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS
Dr hab. Inż. Katarzyna Piekarska, prof. nadzw.
Dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM
Dr hab. Anna Sierosławska
Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. ZUT
Dr inż. Agnieszka Klimkowicz-Pawlas

Patronaty honorowe konferencji KKB-9:

Logo PIS       
              

Patronaty konferencji KKB-9: 

Komisja "Gleba a Zdrowie Czlowieka"

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze


Wspierają konferencję: 

                                                                   

Patronat medialny: