VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków

UWAGA: Rejestracja przedłużona do 30.03.2018.

Terminy i opłaty KKB-8:

15.03.2018. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa (dla osób prezentujących) i dokonanie opłaty konferencyjnej

30.03.2018. Termin nadsyłania streszczeń

09.04.2018. Komunikat nr 2

 

Pełna opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 850,00 PLN.

Opłata dla studentów i doktorantów wynosi 500,00 PLN.

Opłata za udział w praktycznym szkoleniu wynosi 290,00 PLN.

 

Wpłaty należy wnosić do dnia 15.03.2018 r. na konto nr: 75 1240 1053 1111 0010 0609 9898 PeKaO S.A. IV O/Warszawa, TIGRET Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa

Uwaga: Przy wpłatach należy podać nazwisko i imię uczestnika z dopiskiem KKB-8.

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w dwóch spotkaniach towarzyskich – kolacje, lunche w dniach, kawę i herbatę w przerwach obrad.

Opłata nie obejmuje noclegów.

Patronaty honorowe konferencji KKB-8:

                      

Główny Inspektor Sanitarny

Patronaty konferencji KKB-8: 

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

 

  

 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Mgr Paweł Ciećko

Wspierają konferencję: 

                                                                      

Patronat medialny: