IX KKB
Poznań 08-10.04.2019.
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019

Terminy i opłaty KKB-9:

22.03.2019. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa (dla osób prezentujących) i dokonanie opłaty konferencyjnej

22.03.2019. Termin nadsyłania streszczeń

30.03.2019. Komunikat nr 2

 

Pełna opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 850,00 PLN.

Opłata dla studentów i doktorantów wynosi 500,00 PLN.

Opłata za udział w praktycznym szkoleniu wynosi 290,00 PLN.

 

Wpłaty należy wnosić do dnia 22.03.2019 r. na konto nr: 75 1240 1053 1111 0010 0609 9898 PeKaO S.A. IV O/Warszawa, TIGRET Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa

Uwaga: Przy wpłatach należy podać nazwisko i imię uczestnika z dopiskiem KKB-9.

Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w dwóch spotkaniach towarzyskich – kolacje, lunche w dniach, kawę i herbatę w przerwach obrad.

Opłata nie obejmuje noclegów.

Patronaty honorowe konferencji KKB-9:

 

Logo PIS       Główny Inspektor Sanitarny

LogoPP                         LogoPP 

                                                                    PP WTCh

  JM Rektor                                              Dziekan

  Politechniki Poznańskiej                    Wydziału Technologii Chmicznej

  Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski     Politechniki Poznańskiej

                                                              Prof. dr hab. inż. Krzysztof Alejski

Patronaty konferencji KKB-9: 

                                                                        

 Komisja "Gleba a Zdrowie Czlowieka"           

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze            


Sponsorzy wspierający konferencję: 

   Logotyp         

Patronat medialny: