IX KKB
Poznań 08-10.04.2019.
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019

Terminy i opłaty KKB-9:

22.03.2019. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa (dla osób prezentujących) i dokonanie opłaty konferencyjnej

22.03.2019. Termin nadsyłania streszczeń

30.03.2019. Komunikat nr 2

 

Pełna opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 850,00 PLN.

Opłata dla studentów i doktorantów wynosi 500,00 PLN.

Opłata za udział w praktycznym szkoleniu wynosi 290,00 PLN.

 

Wpłaty należy wnosić do dnia 22.03.2019 r. na konto nr: 75 1240 1053 1111 0010 0609 9898 PeKaO S.A. IV O/Warszawa, TIGRET Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa

Uwaga: Przy wpłatach należy podać nazwisko i imię uczestnika z dopiskiem KKB-9.

Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w dwóch spotkaniach towarzyskich – kolacje, lunche w dniach, kawę i herbatę w przerwach obrad.

Opłata nie obejmuje noclegów.

Patronaty honorowe konferencji KKB-10:

     

                          

                                                                        

 Komisja "Gleba a Zdrowie Czlowieka"           

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze            


Sponsorzy wspierający konferencję: 

            

Patronat medialny: