IX KKB
Poznań 08-10.04.2019.
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019

Szanowni Państwo,

sesja "Nowe zagrożenia" będzie kontynuowana. Szczegóły poruszanych tematów zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Po raz trzeci w historii konferencji, zorganizujemy jedną sesję poświęconą wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych i nauki. Wyrażamy nadzieję, że prezentacja potrzeb analitycznych w zakresie nowych lub niebadanych dotychczas zagrożeń, z jednej strony, a możliwościami ich oceny i badań, z drugiej strony, pozwoli poznać wzajemne oczekiwania i ocenić szanse nawiązania współpracy. Do udziału zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.