Drukuj

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I E-POSTERÓW X KKB

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I E-POSTERÓW IX KKB

Pobierz prezentację PROBLEM MIKROPLASTIKÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM - BOGUSZ ALEKSANDRA, OLESZCZUK P., KALINOWSKI R., SZUMSKA M., TOMCZYK B., DWORAK A., WALKOWIAK R., KAŹMIERCZUK M.

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I E-POSTERÓW VIII KKB

Pobierz referat zamawiany KKB-7 OCENA SPRAWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UJĘTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA PODTAWIE BADAŃ WŁASNYCH INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA - RYSZARD GURNE, RADCA GIOŚ

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I POSTERÓW VII KKB

Pobierz referat zamawiany KKB-6 MIKROORGANIZMY JAKO BIOINDYKATORY ŚRODOWISKOWE - DR HAB. GRAŻYNA PŁAZA, PROF. IETU

Pobierz referat zamawiany KKB-6 ALLELOCHEMIKALIA W ODDZIAŁYWANIACH POMIĘDZY ORGANIZMAMI - PROF. PIOTR WIECZOREK

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I POSTERÓW VI KKB

Pobierz referat zamawiany KKB-5 OCENA JAKOŚCI I TOKSYCZNOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK CHEMOMETRYCZNYCH - DR HAB ALEKSANDER ASTEL, PROF. AP

Pobierz referat zamawiany KKB-5 PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM - DR PRZEMYSŁAW STACHYRA

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I POSTERÓW V KKB

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I POSTERÓW IV KKB

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I POSTERÓW III KWE

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I POSTERÓW II KWE

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI I POSTERÓW I KWE