IX KKB
Poznań 08-10.04.2019.
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019
IX KKB
Poznań 08-10.04.2019

Terminy i opłaty KKB-10:

Wszystkie terminy zostaną zaktualizowane, gdy nowa data konferencji zostanie wyznaczona. 

.................... Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa (dla osób prezentujących) i dokonanie opłaty konferencyjnej

.................... Termin nadsyłania streszczeń

.................... Komunikat nr 2

 

Pełna opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 850,00 PLN.

Pełna opłata dla studentów i doktorantów wynosi 500,00 PLN.

Opłata za jeden dzień udziału w konferencji wynosi 350 PLN.

Opłata za udział w praktycznym szkoleniu wynosi 290,00 PLN.

 

Wpłaty należy wnosić do dnia ...................... r. na konto nr: 75 1240 1053 1111 0010 0609 9898 PeKaO S.A. IV O/Warszawa, TIGRET Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa

Uwaga: Przy wpłatach należy podać nazwisko i imię uczestnika z dopiskiem KKB-10.

Uwaga: Opłaty wniesione na konferencję, która miała odbyć się w kwietniu/wrześniu przechodzą na konferncję w 2021 r. Osobom, które dokonały wpłaty, a nowy termin konferencji jest nieodpowiedni, opłata zostanie zwrócona. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorami.  

Pełna opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w dwóch spotkaniach towarzyskich – kolacje, lunche w dniach, kawę i herbatę w przerwach obrad.

Opłata za jeden dzień obejmuje: udział w jednym wybranym dniu konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w spotkaniu towarzyskim w wybranym dniu – kolacja, lunch, kawę i herbatę w przerwach obrad.

Opłata nie obejmuje noclegów.

Patronaty honorowe konferencji KKB-10:

                       PATRONAT HONOROWY MARSZALEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO poziom prawa RGB ONLY FOR WEB 2012 

                  PH PMG poziom

                        GUMed PatHon H PL RGB

                                                                        

 Komisja "Gleba a Zdrowie Czlowieka"           

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze            


Sponsorzy wspierający konferencję: 

        Logo kolor PL        Logotyp

Patronat medialny: 

                  logo sw vertical                           logoTS                          Logo NOOS e 96 dpi