VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków

W ramach konferencji przewiduje się:

·  2 wykłady zaproszonych gości (45 min):

  1. Geomatyka w ochronie środowiska – dr hab. inż. Piotr Wężyk / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  2. W jaki sposób testować toksyczność w XXI wieku? – dr hab. Bartosz Wielgomas / Gdański Uniwersytet Medyczny

·  komunikaty ustne (15 min + 5 min dyskusji)
·  e-plakaty (5 min doniesienia prezentowane w formie ustnej składające się z 4-6 slajdów: cel-metoda-wyniki-wnioski)

Streszczenia wystąpień i e-plakatów wraz ze szczegółowym programem konferencji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Językiem konferencji jest język polski.

Patronaty honorowe konferencji KKB-8:

                  

 

Patronaty konferencji KKB-8: 

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

 

  

 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Mgr Paweł Ciećko

Wspierają konferencję: 

                                                                      

Patronat medialny: